Skoedet

  • Home
  • Tivolis Udvikling

Tivolis Udvikling

Siden starten af Tivolis Venner i 2006, er der sket betydelige ændringer i den gamle have. Tivolis Venner ser med blandede følelser på denne udvikling.

Betingelser for anvendelse af Tivoligrunden.

Da Københavns Kommune i 1992 solgte Tivoligrunden til Tivoli A/S, blev der udarbejdet et skøde til styring af Tivolis udvikling. I skødet er det bl.a. bestemt, at Københavns Kommune har en tilbagekøbsret i 2092 til en pris, der er 100 millioner kroner større end den pris, Tivoli A/S betalte i 1992.

I skødets § 8 hedder det:

"Grunden kan alene anvendes til forlystelsespark. Tivolisøen skal opretholdes. Den til enhver tid værende grundejer er forpligtet til fortsat at drive Tivoli som en forlystelsespark beregnet på det store almindelige publikum, og til at forandringer og tilpasninger af underholdningsbegrebet, som fremtiden vil byde på, sker med passende hensyntagen til Tivolis fortid og hidtidige udvikling, således at havens sjældne kombination af kulturformidling og bred folkelig underholdningstradition på kommercielt grundlag, der har givet Kjøbenhavns Sommer-Tivoli internationalt renommé som forlystelsesvirksomhed, fastholdes."

Læs skødet

Tivolis Venner mener ikke, at Tivoli lever op til bestemmelserne i skødet. Således udnyttes hver en kvadratmeter af grunden til bristepunktet, for at give størst muligt udbytte, uden hensyn til kulturhistoriske værdier. Samtidig må man stille spørgsmålstegn ved om ikke haven er på vej til at blive mindre folkelig, i og med at restauranter og andre foretagender, mere end nogensinde er fokuseret på et købedygtigt publikumssegment.

Tivolis fysiske udvikling.

Tivolis Venner blev dannet i 2006, da Tivoli ønskede at opføre et 30 etagers højhus på Tivoli Slottets grund på Rådhuspladsen. Heldigvis blev dette projekt forhindret, men det viser med tydelighed i hvilken retning, Tivolis ledelse ønsker, at den gamle have skal udvikles. Der er tale om grov grundspekulation, og ikke om en udvikling, hvor der er megen veneration for kvaliteterne i det traditionelle Tivoli. Bedste bevis på dette er det nye Tivolihjørnet, der er under opførelse på hjørnet af Bernstorffsgade og Vesterbrogade - klos op ad den gamle hovedindgang fra 1890.

Tivolis Venner mener, at Tivolihjørnet er modernistisk byggeri, der på ingen måde forholder sig til hovedindgangens arkitektur eller til havens egenart generelt.

Udvidelse af sæsonen.

Traditionelt har Tivolis sæson været afgrænset til sommerperioden fra maj til august. Dels er denne periode forlænget, så sommerperioden nu går fra april til september, og dels er haven åben til Halloween og Jul.

Tivolis Venner mener, at denne udvikling er anerkendelsesværdig.

Musikken i Tivolihaven.

Noget af det, der tidligere har været med til at præge eventyrstemningen, var musikken i haven. Når man kom ind gennem hovedindgangen, var musikken fra Promenadepavillonen, noget af det første man blev mødt med. Både Promenadepavillonen og Harmonipavillonen længere inde i haven er nedlagt, ja førstnævnte er endda i vinteren 2016 blevet nedrevet til trods for, at der var tale om en fin modernistisk pavillon, tegnet af Simon Henningsen i 1961. Den levende musik er også blevet afskaffet - både på pavillonerne, men også til Pantomimeteatrets forestillinger. Musikken er nu rene lydoptagelser.

Tivolis Venner mener, at nedlæggelsen af den levende musik i havens pavilloner på negativ vis har påvirket havens karakter væsentligt.

Ændring af forlystelsernes karakter.

I de seneste år har forlystelserne ændret karakter. Vise vers huset og et utal af små stemningsgivende boder i Smøgen er nedlagt. Samtidig bliver de nye mammut-forlystelser mere og mere støjende til skade for miljøet både i selve Tivoli, samt for de nærmeste omgivelser.

Tivolis Venner mener, at denne udvikling, og ikke mindst de monstrøse forlystelser mod Tietgensgade, er med til at ødelægge Tivolis egenart og i stedet giver haven mindelser om en hvilken som helst anden temapark.

Lokalplan for hele Tivoli.

Efter Tivolis Venners opfattelse foregår Tivolis udvikling alt for tilfældigt.

Læs Tivolis Venners anmodning af 22.februar 2016 om en lokalplan for den gamle have.

Læs Lokaludvalgets anmodning af 15. februar 2016 om Lokalplan, samt Teknik- og miljøborgmester Morten Kabels svar af 23. februar 2016.

Tivolis Venner mener, at der mangler en helhedsplan for Tivolis udvikling. En sådan helhedsplan svarer til det, som Indre By Lokaludvalg efterlyser, når de beder om en lokalplan for hele Tivoli.

---

Et visuelt eksempel på Tivolis udvikling.

Nedenfor ses hvordan et folkeligt, musikalsk samlingspunkt i haven, som gæsterne frit kunne tilgå, først blev omdannet til en kommerciel butik udlejet af Tivoli A/S, og i vinteren 2016 er nedrevet for at give plads til det nye byggeri Tivolihjørnet:

FØR: Promonadepavillonen med Promenadeorkesteret

pavillion1

DEREFTER: Promonadepavillonen reduceret til souvenirbutik

Pavillion2

EFTER: Pavillonen er væk og området er under total nedbrydning

Email

TIVOLIS VENNER - 2018